Esityslista NWF Syyskokous 2019

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
5. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
8. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen