Hajupuoti edelleen tauolla, hydrolaattien analysointi kesken

Hallituksen tiedote 31.1.2018

Nose Work Finland ry:n hajupuoti on ollut suljettuna viime vuoden syksystä lähtien. Tavoitteena oli avata hajupuoti tammikuun 2018 lopussa. Hajupuodin avaaminen on kuitenkin päätetty lykätä tuonnemmas.

Nose Work Finland ry:n tieteellinen toimikunta aloitti hallituksen hyväksymän tutkimussuunnitelman mukaisesti viime vuoden syksyllä Euroopan markkinoilla myytävien Suomessa Nose Workissa käytettävien hydrolaattien (eukalyptus, laventeli ja laakerinlehti) analysoinnin. Syynä tutkimuksen aloittamiseksi oli aiemmin Ruotsissa tehtyjen muutamien hydrolaattien analysoinnit. Niiden tuloksissa havaittiin analysoiduissa hydrolaateissa laadullisia eroja.

Tieteellisen toimikunnan teettämien analyysien (NMR-analysointi) alustavien tulosten perusteella analysoitujen hydrolaattien koostumuksissa on eroavaisuuksia. Nose Work Finland ry:n hallitus haluaa varmistaa, että hajupuodissa myytävät hydrolaatit ovat hyvälaatuisia ja niiden koostumus on tiedossa. Koska hydrolaattien analysointi on vielä meneillään Nose Work Finland ry:n hallitus päätti kokouksessaan 28.1.2018 pitää hajupuodin toistaiseksi suljettuna. Hajupuoti avataan sitten, kun hydrolaattien analysointi on saatu valmiiksi ja tulosten perusteella on tehty johtopäätökset hyvälaatuisten hydrolaattien valmistajista.

Siihen asti, kunnes hajupuoti on avattu on hydrolaatteja mahdollista ostaa muilta hydrolaattien myyjiltä. Ostaessa olisi hyvä selvittää vähintään hydrolaatin valmistusajankohta ja hydrolaatin säilyvyys. Mikäli hydrolaatin sisältöanalyysi on saatavilla olisi se eduksi.

*****

Board announcement 31.1.2018

The Nose Work Finland ry has been closed since the autumn of last year. The goal was to open the fragrance at the end of January 2018. However, it has been decided to postpone the odor.

The Scientific Committee of Nose Work Finland started the government’s approval of the hydrolysis (eucalyptus, lavender and laurel leaf) sold in the European market in Nose Work in the European market last year. The reason for the initiation of the study was the analysis of some hydrolysates in Sweden earlier. Their results showed qualitative differences in the analyzed hydrolases.

Based on the preliminary results of analyzes (NMR analyzes) commissioned by the Scientific Committee, there are differences in the composition of hydrolysates analyzed. The Board of Directors of Nose Work Finland wishes to ensure that the hydrolacts sold in the perfume are of good quality and their composition is known. Since analysis of hydrolacts is still under way The Board of Directors of Nose Work Finland decided at its meeting on January 28, 2018 to keep the perfume closed for the time being. The fragrance is then opened after the hydrolysis analysis has been completed and the results are based on the conclusions of the manufacturers of good quality hydrolactins.

Until the odor is opened, it is still possible to buy hydrolactics from other hydrolactide vendors. In the purchase it would be good to find out at least the time of hydrolactide production and the stability of the hydrolate.