Keskeiset muutokset 1.4.2017 voimaan astuneissa säännöissä

HAJUTESTISÄÄNNÖT
Hajutestissä käytettyjen laatikoiden ei enää tarvitse olla pahvia tai muovia. Niiden on kuitenkin edelleen oltava keskenään identtisiä. Lisäksi uutena vaatimuksena on, että ne ovat suljettuja ja kiinteäpohjaisia. (Hajutestisääntö s.9)

Hajutesti edelleen arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Koiran suoritus voidaan hylätä uusissa säännöissä väärän ilmaisun lisäksi myös jos
– koira on sairas
– koira on liian stressaantunut
– koira tekee tarpeensa hajutestialueella
– ohjaaja ei hallitse koiraansa tai
– koira vahingoittaa laatikoita.

Isona muutoksena on siis hylkäys, jos koira tekee tarpeensa koealueelle tai vahingoittaa laatikoita. Tuomari arvioi milloin on kyse vahingoittamisesta. (Hajutestisääntö s. 10)

 

KOESÄÄNNÖT

Tuomareita ja koirakkomääriä koskevat muutokset (koesääntö s. 11)
”Kokeissa voidaan käyttää myös ulkomaalaisia tuomareita, jotka ovat kotimaansa virallisia tuomareita.”

”Yhdessä kokeessa tuomareita voi olla 1 – 4. Yksi tuomari voi yhdessä kokeessa arvostella vähintään viisi (5) ja enintään kaksikymmentä (20) koirakkoa. Neljän tuomarin kokeessa koirakoita voi olla 80. Tällaisessa kokeessa tuomari voi arvostella päivän aikana enintään 80 osasuoritusta, joko keskittyen yhden osion arvostelemiseen tai kaikkien osa-alueiden arvostelemiseen noudattaen kuitenkin maksimissaan 20 koirakon sääntöä.”

Laatikkoetsintää koskevat muutokset (koesääntö s.13)
”Koira etsii hajulähdettä erilaisista laatikoista tai säilytysesineistä, jotka ovat kiinteäpohjaisia ja niihin saa piilotettua hajulähteen. Ne voivat olla minkä tahansa kokoisia, muotoisia, näköisiä säilytyslaatikoita tai laukkuja.”

”Laatikoita tulee ensimmäisessä luokassa olla 12 – 25 kappaletta, toisessa luokassa 20 – 50 ja kolmannessa luokassa 40 – 100 kappaletta.”

”Ensimmäisessä luokassa koirakolle ei vielä tuomita virhepisteitä, jos koira tallaa tai raapaisee laatikoita. Toisessa ja kolmannessa luokassa tuomari arvioi virheen, jos koiran katsotaan tärvelevän etsintäaluetta, esimerkiksi jos koira astuu laatikon päälle tai raapaisee sitä.”

Ajoneuvoetsintää koskevat muutokset (koesääntö s. 15)
Ajoneuvon määritelmää tarkennettu: ”Ajoneuvoksi lasketaan ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut apuvälineet, jotka ovat tukevia ja turvallisia.”

Luokkanousuun liittyvät muutokset (koesääntö s. 16)
Luokkanousuun tarvitaan lisää tuloksia: ”Kaikkien osioiden koemuodossa koirakko on oikeutettu luokkanousuun sen saavutettua kolmesta eri kokeesta 100 pistettä ja enintään kolme (3) virhepistettä. Näiden tulosten täytyy olla vähintään kahden eri tuomarin tuomitsemia.”

Häiriöhajut ja hajulähteet (koesääntö s. 19)
Käytettäviä häiriöhajuja on tarkennettu: ”Koealueelle ei saa sijoittaa teetä, kahvia, Kongia, sieniä, tennispalloja, eukalyptusta, laventelia tai laakerinlehteä sisältäviä tuotteita eikä voimakkaita kemikaaleja. Muut merkitykselliset hajulähteet sijoitetaan niin, ettei koira pääse niihin käsiksi.”

Koealue (koesääntö s. 20 – 22)
Koealueella toimimiseen liittyviä sääntöjä on tarkennettu:
”Virtsaamista estävien suojien käyttö ei ole perusteltua.”

”Etsintäalueen ulkopuolella myös kokeeseen osallistuvien koirien tulee olla kytkettynä enintään kahden (2) metrin pituisissa taluttimissa.”

Palkkaamiseen etäisyydeksi on kokeessa määrätty vähintään 1 metri. Hajutestissä etäisyys on edelleen 20 cm. ”Kontaminaation vaaran vähentämiseksi palkkio annetaan etsintäalueella vähintään 1 metrin etäisyydellä itse hajulähteestä.”

Koetoimitsijat (koesääntö s. 11 – 12)
Kokeen toimitsijoiden rooli ja heille asetettuja vaatimuksia on tarkennettu