Ohje hajutestiin osallistujalle

 

Hajutestiin osallistuvan koiran tulee olla rokotettu Kennelliiton sääntöjen mukaisesti, tunnistusmerkitty sekä vähintään 9 kuukauden ikäinen. Kaikilla koirilla pitää olla todistus voimassaolevista rokotuksista.

Hajutestiin osallistuvan koiran ohjaajan on oltava vähintään viidentoista (15) vuoden ikäinen. Kaksitoista (12) vuotta täyttänyt saa osallistua kokeeseen täysi-ikäisen tukihenkilön kanssa.

Ohjaajien tulee noudattaa säännöstön ja hajutestin järjestäjien asettamia sääntöjä ja ohjeita.

Ohjaajien tulee hallita koiransa niin, ettei koirille eikä ihmisille aiheudu fyysistä tai psyykkistä vahinkoa.

Ohjaajat kunnioittavat järjestettyjä lepopaikkoja sekä korjaavat pois koiriensa jätökset testialueelta ja sen ympäristöstä.

Osallistujan on ilmoittauduttava paikalla viimeistään 30 minuuttia ennen testin alkua, mikäli kutsussa ei muuta mainita. Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä koiran rekisteri- ja rokotustodistus.

Hajutestaaja tarkastaa ohjaajan ja koiran osallistumisoikeuden riittävän iän ja rokotukset. NWF ry:n ylläpitämästä jäsenrekisteristä tarkistetaan onko koiran omistaja yhdistyksen jäsen ja näin oikeutettu koekirjaan ja tulosten kirjaamisen yhdistyksen rekisteriin. Saadakseen tuloksensa rekisteröityä osallistujien on oltava yhdistyksen jäseniä ennen testin suorittamista.

Osanottaja, joka ei ole ajoissa ilmoittautunut paikalla olevaksi ilman pätevää syytä, voidaan sulkea pois testistä.

Hajutesti

Hajutesti on ns. laatikkoetsintä. Testi voidaan toteuttaa joko ulkona tai sisällä.

Se koostuu kahdestatoista samanlaisesta suljetusta ja kiinteäpohjaisesta laatikosta tai muusta tarkoitukseen soveltuvasta esineestä, joiden välimatka on 120 cm. Laatikot voivat olla asetettuna yhteen tai kahteen riviin. Kohdehaju on vain yhdessä laatikossa.

Laatikoissa ei ole muita koiraa kiinnostavia hajuja, sikäli kun se on kohtuullisilla ponnistuksilla mahdollista.

Hajutestissä koirakko joko hyväksytään tai hylätään. Suorituksesta ei anneta pisteitä eikä määrätä virhepisteitä.

Hylkäyksen syitä voivat olla:
– koira ei reagoi hajuun
– ohjaaja ei tunnista koiran löytäneen hajun
– Koira tekee tarpeensa koealueelle
– Koira vahingoittaa laatikoita
– Koira on liian stressaantunut, sairas tai se ei ole hallinnassa

Hajutestissä koirakolla on paikalle tultuaan enintään kymmenen (10) sekuntia aikaa ylittää merkitty lähtöviiva. Sen jälkeen koiralla on kolme (3) minuuttia aikaa tunnistaa kohdehajun sisältävä laatikko.

Koirakko saa kulkea edestakaisin niin monta kertaa kuin haluaa. Ohjaaja saa näyttää koiralle laatikoita, mutta ei koskea niihin.

Kun ohjaaja arvioi koiran löytäneen hajun lähteen, hän nostaa kätensä selkeästi ylös ja sanoo ”löytö”.

Jos testaaja vahvistaa, että löytö on oikea, ohjaaja saa palkita koiransa. Palkkio on annettava vähintään 20cm etäisyydellä itse laatikosta, eikä palkkionameja saa pudota testialueelle.

Jos löytö on väärä, testaaja osoittaa, mikä laatikoista sisältää hajun lähteen. Koira saa sen jälkeen jatkaa etsintää, ja ohjaaja saa palkita koiransa oikeasta laatikosta. Koiran testi kuitenkin hylätään.  Testi on mahdollista uusia aikaisintaan seuraavana päivänä.