Hallituksen tiedotteet

21.1.2019

Koulutusohjaaja 1 -koulutus

16.–17.3.2019, Oulu

Seuraava koulutusohjaaja 1 -koulutus järjestetään Oulussa vuosikokouksen yhteydessä sijainnissa Oulu Airport Hotel.

Koulutusohjaajakoulutuksessa saat valmiudet kouluttaa Nose Workia alkeis- – ja jatkotasolla.
Ohjelmassa on sekä teoria – että käytännön osuuksia, joissa käsitellään mm. koesääntöjä, kouluttamisen eri menetelmiä, ongelmia ja käytäntöjä, hajun käyttäytymistä ja käsittelyä, ihmisten kouluttamista ja palautteen antamista.

Nose Work koulutusohjaaja 1 -koulutukseen tulijan pääsyvaatimuksina ovat:
– jonkin lajin koulutuskokemusta noin 2 vuotta
– harrastanut Nose Workiä oman koiran kanssa vähintään vuoden
– on yhdistyksen jäsen

Koulutusohjaaja 1 – koulutuksen sisältö on aiemmista vuosista muuttunut niin, että hajutestikoulutus on eriytetty omaksi kokonaisuudekseen eikä se sisälly enää koulutusohjaaja 1 – koulutukseen.

Osallistujia koulutukseen otetaan enintään 20. Osallistujat valitaan tarvittavien pääsyvaatimusten lisäksi maantieteellisen sijainnin perusteella.

Hinta: 85€

Ilmoittaudu 4.2. mennessä oheisella lomakkeella. Koulutukseen valituille ilmoitetaan 10.2. mennessä.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-cu0dOa8VctwWZhPs9jOT2MrmEjZy-lfYUKFBqpeUWwteQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

31.1.2018

Tiedote: Hajupuoti edelleen tauolla, hydrolaattien analysointi kesken

21.1.2018

Kutsu: Koulutusohjaajakoulutus ja vuosikokous 24.-25.3. Jyväskylässä

Maaliskuussa tapahtuu! – koulutusohjaajakoulutus ja vuosikokous

 

2.1.2018

Muistokirjoitus, Ron Gaunt

http://www.noseworkfinland.com/ron-gaunt-muistokirjoitus

20.10.2017

Tulevaa toimintaa koetoiminnan kehittämiseksi

18.-19.11.2017 järjestetään Espoossa Hotelli Korpilammella ”Sääntöviikonloppu nro1” Nose Work Finland ry:n jäsenille. Viikonlopun aikana on tarkoitus mm. kuulla koejärjestelyiden ja sääntötulkintojen käytäntöjä sekä koealueiden suunnittelua Ruotsista ja keskustella näistä aiheista Suomessa. Keskustelusta saadaan eväitä koetoimikunnalle meidän koesääntöjemme viilaamiseksi sekä lisää hyvää osaamista tuomareillemme. Viikonlopun aikana järjestetään myös pilottikoulutus vastaaville koetoimitsijoille.

Moni konkreettinen asia tilaisuuden tiimoilta odottaa vielä viimeisintä vahvistustaan, jonka vuoksi tässä vaiheessa emme vielä pysty kertomaan tämän tarkempia tietoja tilaisuudesta. Halusimme kuitenkin edes tässä vaiheessa jo tuoda julki tämän tapahtuman ajankohdan. Olemme pahoillamme, että tieto tulee näin kovin myöhään. Tilaisuutta on alustavasti suunniteltu jo kauan, mutta koska yhdistys oli jonkin aikaa ilman päättävää elintä, ei asiaa ole voitu viedä eteenpäin. Viime kokouksessaan hallitus päätti kaikesta huolimatta järjestää tilaisuuden, jotta jo alustavasti buukatut asiantuntijat saadaan hyödynnettyä työhön, jota tuomaristomme ja koetoimikunnan tulee lähteä ripeästi työstämään.

Jäsenistölle tulee tarkat tiedot viikonlopun ohjelmasta ja koetoimitsijakurssille ja/tai testikokeeseen osallistumisesta ilmoittautumis- ja maksuohjeineen ensi viikon (vko 43) aikana.

Mikäli sinulla on toiveita viikonlopun aiheiksi tai haluat osallistua koetoimikunnan työskentelyyn, ota yhteyttä sähköpostilla info @ noseworkfinland.com (menee puheenjohtajalle) tai NWF:n fb-sivujen viestiboxiin tai henkilökohtaisesti leena @ riemutassu.fi Vastaan mielelläni kaikkiin viikonloppua koskeviin kysymyksiin!

NWF Hallitus ja koetoimikunta psta Leena Rantamäki

 

7.9.2017

Häiriötä jäsentietolomakkeessa

Elokuun aikana ja mahdollisesti jo aikaisemmin on esiintynyt häiriöitä jäsentietolomakkeen toiminnassa. Mikäli et ole saanut sähköpostitse vahvistusviestiä lomakkeen täyttämisestä, on mahdollista että jäsentietosi eivät ole tallentuneet oikein. Mikäli et saanut vahvistusviestiä, ota yhteyttä info@noseworkfinland.com.

Hallitus on 3.9. tehnyt sivuston julkaisujärjestelmään teknisiä päivityksiä ja testien jälkeen lomake on toiminut oikein. Mikäli häiriö kuitenkin toistuu, ole hyvä jo ota yhteyttä.

Pahoittelut teknisestä viasta koituneesta haitasta.

Nose Work Finland ry

Lisätiedot
Simo Hellsten, hallituksen puheenjohtaja

 

3.9.2017

Nose Work Finland ry:lle valittu uusi hallitus

Yhdistyksen varsinainen kokous 2.9. Espoossa on valinnut yhdistykselle puheenjohtajan ja hallituksen. Yhdistyksen edellinen hallitus lopetti toimintansa elokuussa kesken toimikauden hallituksen jäsenten välisen luottamuspulan vuoksi.

Yhdistys äänesti yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Simo Hellstenin 15 äänellä. Toiseksi tuli Aija Hakola 10 äänellä.

Hallitukseen ei asettunut ehdolle useampia henkilöitä, kuin hallituksessa on paikkoja, joten muu hallitus valittiin ilman äänestystä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Ari Hämäläinen, Anna-Kaisa Nieminen, Leena Rantamäki ja Laura Åkerlund. Risto Suominen ja Outi Uljas valittiin varajäseniksi.

Hallitus järjestäytyi yhdistyksen varsinaisen kokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Ari Hämäläisen sekä sihteeriksi Anna-Kaisa Niemisen.

Nose Work Finland ry

Lisätiedot

Simo Hellsten, hallituksen puheenjohtaja

050-3807743

info@noseworkfinland.com

 

 

15.8.2017

Kokouskutsu jäsenistölle Nose Work Finland ry:n yleiskokoukseen 2.9.2017

7.8.2017

TÄRKEÄ TIEDOTE:

Sisäisten ristiriitojen seurauksena hallituksesta erosivat 1.8.2017 Miira Hellsten, Jaana Kellosalmi, Jenni Laaksonen, Nina Norring, Sanna Rojola ja Anni Vakkila-Mattinen. Jenni Laaksonen jatkaa hallituksessa, kunnes yhdistykselle valitaan uusi jäsensihteeri ja hajutestivastaava. Kuitenkin korkeintaan 31.8.2017 asti.

Puheenjohtaja Olli Varkki ilmoitti erostaan hallituksen ylimääräisessä kokousessa 28.7.2017. Varkin ero astuu voimaan 8.8.2017, josta päivästä lähtien hallituksella ei ole puheenjohtajaa, eikä se ole toimintakykyinen.

Jäsenistölle lähetetään lähipäivinä kutsu yleiskokoukseen, jossa hallitukselle valitaan uusi puheenjohtaja ja sääntöjen vaativa määrä uusia jäseniä.

Hyväksytyt kokeet järjestetään normaalisti, koesääntö on edelleen voimassa ja koetoimikunta toimii normaalisti, kunnes uusi hallitus järjestäytyy yleiskokouksen jälkeen.

 

6.8.2017

Hallitus on ylimääräisessä kokouksessaan 28.7.2017 siirtänyt Erkku Jussinheimon pois koetoimikunnasta. Jussinheimo ei näin ollen jatka enää koetoimikunnan puheenjohtajana. Vt puheenjohtajana toimii toistaiseksi Nina Norring ja vt koesihteerin toimesta vastaa Tiia Pasi.

Hallitus on kokouksessaan 4.7.2017 päättänyt lopettaa hajupuodin toiminnan viimeistään 1.10.2017 tai silloin kun nykyinen erä loppuu. Päätös perustuu yhdistyksen säännöissä määriteltyyn yleishyödyllisyyteen ja voittoa tavoittelemattomuuteen.

3.8.2017

Hallitus on kokouksessaan 24.7.2017 päättänyt muuttaa koesääntöjen pykälää 5.3.2. ”hajulähteiden käsittely koetilanteessa” seuraavasti.

”Kokeen aikana hajunlähteitä ei siirretä paikasta toiseen. Etsintäalue ja sinne sijoitetut hajunlähteet ovat kaikille kokeeseen osallistuville koirille samoja. Hajulähde uusitaan neljän (4) tunnin välein. Hydrolaattia voidaan lisätä hajunlähteeseen aikaisemminkin, mikäli olosuhteet edellyttävät sitä. Tuomari päättää kokeessa käytettävän hydrolaatin lisäämisestä ja käsittelystä. Hajun annetaan asettua 15 minuutin ajan ennen ensimmäistä koesuoritusta.”

7.7.2017

Vantaan NWF-kokeiden keskeytyksestä johtuvien selvitysten jälkeen hallitus on päättänyt 4.7.2017 kokouksessaan seuraavaa:

Päätös tehtiin työryhmän esityksen perusteella. Tähän työryhmään kuuluivat ne hallituksen jäsenet jotka eivät itse olleet osallisina Vantaan kokeissa.

Kokeiden järjestäjää kehotetaan palauttaa osallistumismaksut niille kisaajille, joiden neljän osa-alueen kokeen suoritukset jäivät kesken. Niiden, jotka ehtivät suorittaa jokaisen osa-alueen, tulokset jäävät voimaan ja ne kirjataan rekisteriin. Keskeytettyjen kisaajien tulokset nollataan ja niitä ei kirjata.

Koska keskeytyksen perimmäinen syy ei ole täysin selvillä, järjestäjän palauttamat osallistumismaksut ovat ainoa sanktio. Ensimmäisten kokeiden tuloksena saatua arvokasta palautetta tullaan käyttämään kokeiden kehittämiseen tulevaisuudessa.

 

20.6.2017

Nose Work Finland ry:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 20.6. Vantaan kokeiden keskeytystä. Hallitus pyytää selvityksen päätöksen syistä tuomareilta ja kokeen järjestäjiltä. Kokeen järjestäjältä pyydetään myös esitys jatkotoimenpiteistä. Näiden perusteella hallitus päättää asiasta 4.7. kokouksessaan ja tiedottaa asiasta tämän jälkeen.

1.6.2017

1.6.2017 lähtien NWF-kokeita ja hajutestejä voivat anoa ja järjestää vain yhdistykset, eivät enää yritykset. Pääasiallisena syynä on, että yleishyödyllisenä yhdistyksenä Nose Work Finland Ry ei voi toiminnallaan tuottaa osallistuville taloudellista etua osinkoina, voitto-osuuksina eikä kohtuullista suurempana palkka- tai muuna hyvityksenä.

10.4.2017

1.4.2017 astuivat voimaan uusi NWF koesääntö. Keskeiset muutokset uusissa säännöissä löydät täältä

2.4.2017

Tiedote Nose Workissa käytetyistä hydrolaateista