Hallitus

Nose Work Finland ry:n hallitus 2016 – 2017

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 2 vuotta.

Hallituksen työtä tukevat toimikunnat, jotka järjestäytyvät uudelleen syksyllä 2017. Toimikuntatyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hallitukseen: puheenjohtaja@nwf.fi

Simo Hellsten
puheenjohtaja
Ari Hämäläinen
varapuheenjohtaja
Anna-Kaisa Nieminen
sihteeri
Leena Rantamäki
jäsen
Laura Åkerlund
jäsen
Outi Uljas
varajäsen

Risto Suominen
varajäsen